Köşe Yazıları


23 Nisan ulusal egemenliğin bayramı

23 Nisan 1920 tarihi Osmanlının son dönemleri ile genç Cumhuriyetin arasında belki de kilit gündür. Bugün, milleti temsil eden Meclis açılmış, millet iradesi yetkiyi eline almıştır. Artık söz milletindir. 16 Mart 1920'de İstanbul işgal edilir. Meclisin açılması İstanbul'un işgalinden bir ay sonradır. Yani İstanbul hükümetinin tamamen devreden çıkmasıyla millet egemenliğini temsil eden Meclis dönemi başlar....

Eklenme tarihi: 23-04-2018

Hüseynî mantıkla günümüze bakabilmek

İdrak ettiğimiz Şaban ayının ‘Berat Kandili’ gibi bir kurtuluş gecesini barındırdığı Alevi kardeşlerimiz kadar Sünniler tarafından da bilinir, ancak Şaban ayında şehitlerin efendisi İmam Hüseyin’in (a.s.) doğduğu herhalde bilinmemektedir. Maalesef Emevi zihniyeti ile şekillenen Sünni dünyanın İslam tarihi içinde, Ehl-i Beyt’in ne kadar dışlandığını, gizlendiğini yıllardır kaleme alıyoruz. Oysa Ehl-i Beyt İslam’ın özü… Hz. Peygamber'den...

Eklenme tarihi: 19-04-2018

Şaban ayının faziletleri

Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayına eriştik. Şaban ayı da Receb ayı gibi yapılanların feyiz ve bereket vesilesi olduğu, rahmetin sağanak sağanak mü'minlere eriştiği kutlu bir dönem. Günahların affına vesile, tevbelerin kabul edildiği gecelerle dolu bir mevsim... Üç ayların fazileti ile ilgili olarak Enes b. Malik'ten gelen bir rivayet şöyledir: "Diğer aylara göre Receb...

Eklenme tarihi: 17-04-2018

Suriye vuruldu

2003 senesinde ABD'nin İngiltere'yi de yanına alarak kimyasal silah bahanesi ile Irak'ı işgalinin üzerinden tam 15 sene geçti. Ancak globalizmin yıkıcı etkilerinde veya işgal senaryolarında değişen bir şey yok. Bugün de aynı bahane, aynı Amerika’nın yanına Fransa'yı ve eski ortağı İngiltere'yi alarak Suriye'nin bombalanması olarak karşımıza çıkıyor. Hem de İslam âleminin kutsalı Miraç Kandili'ne rast...

Eklenme tarihi: 15-04-2018

Mi’rac Kandilimiz mübarek olsun

Eziyetlerin, boykotların devam ettiği, mü'minlerin davalarından döndürülmeye çalışıldığı bir dönemde Allah Resûlü'ne eşsiz bir ikramdır Mi'rac mucizesi… Mi'rac, peygamberliğin 12. yılında gerçekleşmiştir. Bu büyük mucize, Taif'te taşlandığında 'İlahi gazaba uğramayayım da çektiğim mihnetlere ve belalara aldırmam" diye dua buyuran Allah Resûlü'ne, Ebu Tâlib ve Hz. Hatice gibi iki büyük desteği kaybetmesinin ardından sunulan müjdedir esasen....

Eklenme tarihi: 12-04-2018

Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)

Yarın akşam Hz. Peygamber'in ruh ve beden olarak göğe yükseldiği geceyi, Mi'rac gecesini kutlayacağız. Resûlullah'ın en büyük mucizelerinden biri olan Mi'rac hadisesi, Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır: “Mümtaz kulunu, ayetlerimizden bazısını kendisine gösterelim diye bir gece Mescid-i Haram'dan alıp, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya kadar götüren Allah, her türlü noksanlıklardan münezzehtir, eksikliklerden uzaktır. Her şeyi işiten ve...

Eklenme tarihi: 11-04-2018

Döviz, faiz ve enflasyon ancak Milli Ekonomi Modeli ile düşer

Ekonomi programlarında ve köşe yazarlarının sütunlarında faiz, döviz ve enflasyondaki yükselişe çareler aranıyor. Gerçek çözüm olan Milli Ekonomi Modeli’nden bahseden ise halen yok. Kapitalizmin çarkları arasında ezilen Türkiye'nin ekonomisini kurtarma formülleri arayan siyasilerimiz veya yazarlarımız, eğer samimi iseler lütfen derhal Milli Ekonomi Modeli’ni konuşmaya, uygulamaya başlamalılar. Gelin şimdi kapitalizmle bu işin içinden çıkılamayacağını izah edelim....

Eklenme tarihi: 09-04-2018

İmam Ali

Hz. Peygamber (s.a.v.) İslam'ın canlı halidir. Kur'an ayetleri O'nun şahsında müşahhas hale gelirler. O'nun sünneti yaşayan Kur'an'dır. Bu manada O'nun Ehl-i Beyt'i ve onların soyundan gelen İmamlar da İslam'ın savunucusu ve sünneti ihya eden örneklerdir. Ehl-i Beyt; ayetle ve hadislerle sabittir ki, Hz. Peygamber (s.a.v.), İmam Ali (a.s.), Hz. Fâtıma (a.s.), İmam Hasan (a.s.), İmam...

Eklenme tarihi: 05-04-2018

Mersin programındaydık

'Ekoanaliz' ve 'Milli Kahramanlar', akabinde Ehl-i Beyt programlarıyla Anadolu'yu karış karış gezen Bağımsız Türkiye sevdalıları şimdi de 'Atatürk Vatandır' diyerek Türk milletine sesleniyor. Yıllar içinde yüzlerce sempozyum gerçekleştiren kadromun ve bendenizin Türk milletinin birliği ve bütünlüğü, devletinin bekası dışında bir gayesi bulunmamakta... Salonları dolduran milletimiz de elbette bunun farkında… Takdir ediliyoruz ve benimseniyoruz. Dediklerimizin doğruluğuna...

Eklenme tarihi: 04-04-2018

Enerjide milli politikalar şart

Son yapılan araştırmalar, 2000 senesindeki yüzde 67 seviyesindeki enerjide dışa bağımlılık oranımızın 2017 yılında yüzde 76’ya ulaştığını gösteriyor. Enerji ithalatının artması ekonomiye de ciddi bir yük getirmekte. Mesela Türkiye, dünyada elektrik üretimini en pahalı temin eden ülkelerin başında geliyor. Çünkü elektrik üretimi yurt dışından gelen doğalgazın elektrik enerjisine dönüştürülmesi ile yapılıyor.  Biz, doğalgaz ihtiyacımızı Rusya...

Eklenme tarihi: 03-04-2018