Köşe Yazıları


İnsani mi?

  Dünya İnsani Zirvesi, İstanbul'da gerçekleştirildi. 100’den fazla ülkenin katıldığı zirvede savaşlar, açlık, kuraklık, doğal afetler gibi insanlığın çözüm bekleyen sorunları konuşuldu, pek çoğunun müsebbibi olan ülke temsilcilerince… İnsani bir zirvede, insan haklarını hiçe sayanlar, hatta insanın en temel hakkı olan yaşam hakkını elinden alanlar sahne alıyor ne yazık ki… Ve kimse de konuştuklarınızın sebebi...

Eklenme tarihi: 25-05-2016

BTP Kongresi 22 Mayıs’ta

Yargısı siyasallaşmış,  Ekonomisi bitmiş, İslam adına yola çıkanları dinlerarası diyalogda karar kılmış, Ahlaki yozlaşma batılı ülkeleri bile geçmiş, Şehit haberleri olağanlaşmış, Sınır güvenliği kalmamış, Mülteci akınına uğramış, İç güvenliği sıfırlanmış, Can, mal ve namus emniyetinde sınıfta kalmış, Dış politikada itibarı yok sayılmış bir ülke konumunda Türkiye.  Adı Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelerle beraber silah satanlar...

Eklenme tarihi: 19-05-2016

İmam Mehdi (a.s.)

   Gadir-i Hum gününde, Hz. Ali Efendimizin halife ve vasi olarak tayini, İslam dini için nübüvvet yolunun kapanması ve velayet yolunun açılması manasına gelir. İslam dini hiç bir dönem ve de devirde örneksiz kalmamıştır. İmam Ali Efendimiz ve O’nun soyundan gelen Ehl-i Beyt imamları, İslam’ın yaşanmasında ve öğrenilmesinde temel kaynak olmuştur. Ehl-i Beyt imamları yaşamlarında...

Eklenme tarihi: 18-05-2016

Gerçek özgürlük gerçek hürriyet

  2000'li yıllar özgürlüklerin, eşitliğin savunulması ve demokrasi söylemleriyle geçti. Oysa insan haklarından dem vuranlar, kâğıt üzerinde yazılı maddeleri hayata geçiremediler. Medenilik insan olmaktır ve Batı medeniyetten çok uzaktır. Teknolojide ileri gitmek, insan haklarını savunmaya, hak vermeye hatta karşındakini hak sahibi görmeye bile yetmiyor. Gerçek medeniyet Allah Resulünün hayatındadır; O’nun Ehl-i Beyt'inin hayat şeklindedir. Allah...

Eklenme tarihi: 12-05-2016

Tek çıkış yolu Milli Ekonomi Modeli

  Yeni Mesaj'daki köşemde yıllardır her gün sizinle buluşurdum. Ancak özellikle son seçim döneminde milletimin bize reva gördüğü hal nedeniyle yazılarımıza bir süreliğine ara vermiştik. Çeşitli ortamlarda “Yazılarınızı severek okuyor, bilgi ediniyorduk. Sizin kanaatleriniz bize ışık tutardı. Neden yazmıyorsunuz” şeklinde sorularla karşılaşıyorum. Arada bir kaleme aldığım makalelerin okunma oranının sadece internet ortamında bir anda 9-10...

Eklenme tarihi: 11-05-2016

Kalpler kör mü oldu?

  2010 senesinde yapılan Anayasa referandumunda "Eğer 'evet' oyları çoğunlukta çıkarsa, 'demokratik krallığa' geçeceğiz" uyarısında bulunmuştuk. Davutoğlu'nun birden bire vazifesini bırakacağını açıklaması ile bu dönem fiilen başlamıştır. Bakanlar Kurulu'nun 15 günde bir sarayda toplanacak olması da, parlamenter sisteme rağmen başkanlık sisteminin uygulanması olacaktır. 2016'ya girerken yılbaşı akşamı "taşların yerinden oynayacağını" ifade ettik. Hakikaten tüm taşlar...

Eklenme tarihi: 10-05-2016

AB sevdasında yeni rüya

  AB’nin vizesiz seyahat konusundaki tavsiye kararı bile gündemi değiştirmek için yeterli oldu. Türkiye’de siyaset görünenlerin ve konuşulanların setreylediği gerçekler istikametinde şekilleniyor.   Bir yanda Meclis’te milletin iradesi ile seçilen vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda kavga çıkarken, diğer yanda ‘istifa, seçimi kaybetme veya gensoru’ olmadığı halde ülkenin başbakanı alaşağı edilirken, Anayasa değişikliğine dahi gerek olmadan devlet...

Eklenme tarihi: 06-05-2016

Hz. Peygamber’in şefaati haktır

Müsteşrik mantığın reddettiği ve diyalogcuların ısrarla yoktur diyerek inkâra çalıştığı bir konudur şefaat. Cenab-ı Hak, sünnetullahı gereği gerek maddi, gerekse manevi olayları sebeplerle halk etmektedir ve dünyada hidayet, irşad ve kemalat yolunda ilerlemeye vesile olan peygamberler ve veliler kıyamet gününde de şefaatçi olacaklardır. Üstelik yok sayılmaya çalışılan şefaat konusu ayetle sabittir. Bakara suresinin 255. ayetinde...

Eklenme tarihi: 05-05-2016

Güzel ahlak numunesi Ehl-i Beyt

Ehl-i Beyt’in İslam’ın yaşanmasında tek örnek olduğunu ısrarla vurguluyoruz.  İslam dini Kur’an-ı Kerim’in iki kapağı arasında yazılı emirler ve yasaklardan oluşsa da bunların uygulama şekli, Hz. Peygamberin ve sonrasında da Ehl-i Beyt’in hayatında şekil bulur.  Dinimiz sabır der, şükür der, kanaatten, tefekkürden, tevekkülden, cömertlikten, Allah için sevmekten ve Allah için vermekten bahseder. Bir Müslüman’ın bunları...

Eklenme tarihi: 03-05-2016

Mirac Kandilimiz mübarek olsun

Yarın mübarek Mirac Kandili. Hz. Peygamber’in ruh ve ceset olarak gerçekleştirdiği en büyük mucizelerinden biridir Mirac. Peygamberliğinin 12. senesinde vuku bulmuştur. Hz. Peygamber, Mirac mucizesi öncesinde tahammülü imkânsız çilelere maruz kalmıştı. İslam davasında yanındaki iki direği, Hz. Hatice’yi ve amcası Ebu Talib’i kaybetmişti.  Taif’de taşlanmıştı. Boykot açlık sınırlarını zorluyordu. Hz. Peygamber, Allah’ın rızası uğruna bu...

Eklenme tarihi: 02-05-2016