Köşe Yazıları


İsrail için koridor

Bizler 1 Kasım seçimlerinden hemen sonra yaptığımız açıklamalarda, Türkiye’nin zifirî karanlık bir döneme girdiğini ifade etmiştik. O sıralarda ‘zifirî karanlığın’ ne olduğunu tam anlamayan milletimiz acı dolu günler geçirerek simsiyah bir karanlığa gömüldü. Bursa Ulu Cami’de meydana gelen patlama, güzel Anadolu’da emniyetin kalmadığının ispatıdır. Artık Arap Baharı’nı değil, Türkiye’ye her gün atılan bombaları, ölülerimizi konuşuyoruz....

Eklenme tarihi: 29-04-2016

Hz. Peygamber’in ‘ehl-i kitap’la ilişkileri

Dinlerarası diyalog ve misyonerlik çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği Türkiye'de, Kutlu Doğum Haftası’nda üzerinde önemle durulması gereken bir konu, Hz. Peygamber’in diğer dinlere olan yaklaşımıdır. Cenab-ı Hak, Enam suresinin 155. ayetinde “Ve işte bu (Kur’an) Bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ancak buna tabi olun ve buna muhalefet etmekten sakının ki, size merhamet edilsin” buyurur. Hz....

Eklenme tarihi: 27-04-2016

Hz. Peygamberin Ehl-i Beyt’i

İslam Peygamberinin en büyük mirası şüphesiz Kur'an ve Ehl-i Beyt'idir. Dinin yaşanmasının canlı numuneleri olan bu seçkin kadro ve onların soyundan gelenler, İslam'ın Resulullah'tan (sav) sonraki nesillere öğretilmesinde ve muhafazasında görev üstlenmişlerdir. Hz. Peygamber'den gelen hadis bunu işaret etmektedir: "Kim Benim gibi yaşamayı, Benim gibi ölmeyi ve Rabbimin hazırladığı Adn Cenneti'nde yer almayı istiyorsa, Benden...

Eklenme tarihi: 26-04-2016

Hz. Peygamber (s.a.v.)

Rahmeten li’l-Âlemin olarak gönderilen Rahmet Peygamberinin dünyayı teşriflerinin sene-i devriyesindeyiz.  Hz. Peygamberin (s.a.v.) nasıl bir topluma geldiği değerlendirildiğinde, kumarbazlığın, tefeciliğin yaygın olduğu, her türlü ahlaksızlığın yaşandığı, Kâbe’nin çırılçıplak tavaf edilecek kadar hayâsızlığın sıradan kabul edildiği, vahşet ve hunharlığın adet haline geldiği bir tablo çıkar karşımıza. Bu tablo, Fahr-i Âlem Efendimizle beraber, risaletin gayesi güzel ahlak...

Eklenme tarihi: 21-04-2016

8. Ehl-i Beyt Sempozyumu

Pazar günü gerçekleştirdiğimiz Ehl-i Beyt Sempozyumu hayırlara vesile olsun. Neredeyse on yıla yakın zamandır Ehl-i Beyt ve onun etrafında bir olmayı anlatıyoruz. Bu anlatış, gerek İslam tarihi kadar eski, rayından çıkmış değerleri yerine oturtmak manasına geldiği gibi; Batı oyunları ile savrulan Müslüman dünyayı kardeş yapma gayesine de hizmet etti. Malum, İslam dininde nübüvvet ve velayet...

Eklenme tarihi: 20-04-2016

Receb ayı hayırlara vesile olsun

"Receb, Allah-u Teâlâ’nın, Şaban Benim, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmaktadır, Hz. Peygamber (sav)… Yine Peygamberimiz, "İnsanların hepsi hata edici ve günah işleyicidir. Hata edenlerin en hayırlısıysa, hatasını bilip tövbe edenlerdir" diyerek bizleri ikaz etmişlerdir. Masiva dediğimiz dünya telaşı içinde, ne için yaratıldığını, hangi gaye ile yaşaması gerektiğini unutuyor insanoğlu. Oysa “Ben insanları ve cinleri ancak...

Eklenme tarihi: 11-04-2016

Birlik için Ehl-i Beyt diyoruz

Yıllardır konuşmalarımızda, Yeni Mesaj’da yer alan makalelerimizde, kısaca her ortamda Batı’nın İslam dünyası üzerindeki oyunlarına dikkat çekiyoruz. Bugün adı Arap Baharı olan; geçmişte Büyük Ortadoğu Projesi şeklinde isimlendirilen senaryoda Müslümanın düştüğü hale değiniyoruz. Kendisini İslam dairesinde zanneden ama fikren Hıristiyanlaşan ve Batı’nın işgaline ses çıkarmayan bir Müslüman kimliği Ortadoğu’da biz Müslümanlara benimsettirilmek isteniyor. Bu büyük...

Eklenme tarihi: 08-04-2016

İmam Ali kimdir?

Hz. Ali erkeklerden ilk iman eden kişidir. Hz. Ali, Kâbe'nin içinde doğan ilk ve tek insandır. “Ben çocukluk çağlarında Hira Dağı'nda Hz. Peygamber'in yanında iken, O’ndan dökülen vahiy ve risalet nurunu görüyor; O’nun nübüvvet kokusunu duyuyordum” diyen büyük insandır. Henüz 15 yaşında iken, Hz. Peygamber'in akrabalarına yaptığı davete tek başına icabet ederek, Hz. Peygamber'in “Şahit...

Eklenme tarihi: 14-03-2016

Namaz mü’minin miracıdır

Bugünün yoğun iş hayatında namaz kılmakta zorlanan bazı kardeşlerimiz bize, “Namaz hususunda ne yapmalıyız?” diye soruyorlar. Cenab-ı Peygamber Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde, “İslam beş esas üzerine oturdu; Kelime–i Şehadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, Hacca gitmek, Ramazan orucunu tutmak” buyurur. (Buhari, İman 2; Müslim, iman 21-16) Bu beş temel olmadan insanın “inandım” beyanının ispatı yapılamaz....

Eklenme tarihi: 11-03-2016

İnsanın yeri ve istikameti

Cenab-ı Hakk, ayeti kerimede “Yerde ve gökte, canlı ve cansız ne varsa hepsini insanın emrine verdim” (Lokman, 20) buyuruyor. Âlem insan için yaratılmış ve insanın emrine sunulmuştur. Peki, insan hangi maksatla yaratıldı? Bunun cevabı da ayetle verilmiştir: "Ben cinleri ve insanları ancak bana kul olsunlar diye yarattım.” (Zariyat, 56) Kulluk gayesi esasen insan olmanın da...

Eklenme tarihi: 10-03-2016