Köşe Yazıları


Cennet gülü Hz. Fatıma

Cennet kadınlarının hanımefendisi Allah Resulünün kızı Hz. Fatıma'dır. Erkek evladı olmayan Hz. Peygamber'in soyu O’ndan devam etmektedir.  Hatib-i Bağdadi, Hz. Aişe'den şöyle rivayet eder: “Ben Resulullah'a (sav) 'Neden Fatıma geldiğinde O’nu öpüyorsun' dedim. Resulullah, 'Ey Aişe, Ben Miraca götürüldüğüm gece, Cebrail Beni cennete götürdü ve orada Bana bir elma verdi. Ben onu yedim, o Benim...

Eklenme tarihi: 22-06-2016

Hz. Ali (a.s.)

Velayetin şahı Hz. Ali Efendimiz, bizzat Hz. Peygamber'in elinde büyümüştür. Çocukluk yıllarını anlatırken şöyle der: “Çocukluğum Resulullah'ın evinde geçti. Beni O büyüttü. Beni şefkatle kucağına alır, lokmayı çiğneyip ağzıma koyardı. Onun o güzelim kokusu elvan, elvan ruhumu okşardı. Sözlerimde yalana, davranışlarımda bir kusur ve cahilliğe asla rastlamadı. Yüce Allah, gece ve gündüz O’nunla birlikte olup...

Eklenme tarihi: 21-06-2016

Ehl-i Beyt’e sahip çıkmak

Salat ve selam Peygamberimize (sav) ve onun Ehl-i Beyt'ine olsun. Zübde-i Kur'an olan Peygamberimiz, Veda Haccından dönerken ümmetine şu ikazda bulunmuştur: "Size iki emanet bırakıyorum: Biri Allah'ın kitabı Kur'an, diğeri Ehl-i Beyt'imdir. Bunlara sarıldığınız sürece hidayettesiniz." Öyleyse hidayet kaynağı Ehl-i Beyt'tir. Ehl-i Beyt, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın doğru, temiz, sevilmesi şart olarak buyurduğu Peygamber ailesidir....

Eklenme tarihi: 20-06-2016

Namaz, Allah ile sohbettir

Cenab-ı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde “İslam beş şey üzerine oturdu. Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek, Ramazan orucunu tutmak” buyuruyor. (Buhari, İman, 2; Müslim, İman, 21-16) Bu beş temel olmadan insan inandım dediği şeyin ispatını yapamıyor. Allah’ın sevgilisi bu sebeple namaz dinin direğidir buyurur. Bakara suresinin 3. ayetinde, “Onlar gayba inanırlar...

Eklenme tarihi: 17-06-2016

İbadetlerin temelindeki nükte

İnsanların yaratılmış olmalarındaki gerekçe Cenab-ı Hakk’ı tanımaları ve bilmeleridir. İnsan olmamızı ispatlayan da, kul olmamızı ispatlayan da, Allah’ı hatırlamamız, Cenab-ı Hakk’ı düşünmemiz, O’nu tefekkür etmemiz, O’nu zikretmemizdir. Allah’ı ne kadar zikreder, hatırlar, O’nunla birlikte olmaya gayret edersek, o oranda Cenab-ı Hakk’a vuslat eder, yürürüz. Ne kadar zikirden gafil olursak, o oranda insanlıktan ve kulluktan gafil...

Eklenme tarihi: 16-06-2016

Sabır ve şükür

Mübarek Ramazan ayını idrak ediyoruz. Kul olmakla vazifeli bizlerin bu vazifeyi en güzel şekilde öğrenebileceğimiz bir ay içindeyiz. Borçlarından, hastalıktan, hayatından şikâyet edenler var.    İyi bilelim ki, kulluk yolunda sabır ve şükür gerekir. Sabır ve şükür birbirinin kardeşidir. Ticarette nasıl kâr ve zarar ortaksa, kullukta da bu iki hal ortaktır. Allah'ın bizleri denediği hal...

Eklenme tarihi: 15-06-2016

İmtihan sırrını kavramak

  İnsanın yaradılışıyla alakalı olarak Gafir suresinde şu anlatılır: “Sizi topraktan, sonra meniden, sonra alakadan yaratan, sonra bebek olarak çıkaran, sonra sizi güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz, sonra da ihtiyarlamanız -ki içinizden daha önce vefat edenler de vardır- ve belli bir vakte ulaşmanız için sizi yaratan O’dur. Umulur ki, düşünürsünüz.” Demek ki, insan önce bir...

Eklenme tarihi: 14-06-2016

Peygambersiz hayat olmaz

“Sünnet olmadan Kur’an bize yeter” diyenler var, siz ne düşünüyorsunuz şeklinde sualler alıyoruz. Cenab-ı Vacib’ül Vücud Hazretleri, Kur'an-ı Kerim'de bir din anlatmaktadır. Bu dinin hayata geçirilmesi gerekir.  Sünnet, dinin Peygamber'in şahsında hayata geçirilip, insanlara gösterilen şekli yani emir ve yasakların somut halidir. Sünnet Kuran'ın kendisidir. Cenab-ı Hak, ayet-i kerimeleri mücerret olarak beyan etmekte; müşahhas hale...

Eklenme tarihi: 13-06-2016

İmam Bakır'ın İslam ile imanı birbirinden ayıran görüşleri

Her halife hilafet makamının esasen Ehl-i Beyt soyuna ait olduğunu biliyordu. İmamları öldürme planları da ele geçirdikleri bu makamı kaybetme korkusundandı. Her halife aynı zamanda Ehl-i Beyt soyunun Resulullah'ın 'oğlum' dediği İmam Hüseyin'den geldiğini de biliyor ve onların sahip oldukları ilim karşısında eziliyordu. İmametin işaretleri vardır. Bir işareti de, bir imamdan diğerine geçen bu ilimdir....

Eklenme tarihi: 10-06-2016

Bu olayların faili kim?

Yine terör, yine hain bir saldırı diyerek başlıyoruz… İstanbul Vezneciler'de 6 polis ve 5 sivili kaybettik. Ankara Kızılay'da 38, Merasim Sokak'ta 29, Diyarbakır Tanışık Köyü'nde 16 masumu kaybettiğimiz gibi.  "Hainler Ramazan dinlemedi, cana kıydı" diyoruz. Elbette terörün dini ve milleti olamaz, kınıyoruz. Ancak terör kadar teröre giden süreci görmeyen, göremeyen milleti de kınamaya mecburuz. Bu...

Eklenme tarihi: 10-06-2016