Köşe Yazıları


8 Mart

Yine bir 8 Mart yazısı… Kadınların hak arama savaşına dönen bu gün son yıllarda tecavüz ve cinayet vakaları ile bir yaşam savaşına dönüşüyor. Ne yitirilen Özgecan’lara, ne çöplerden bulunan cesetlere, ne tacizlere, ne de eşleri tarafından doğranan kadınlara… Hiç birine çare bulunamıyor.  21. yüzyılın dünyasında modernleşmeden bahseden, teknolojide zirve yapan yeryüzünde insanlık kaybolmuş durumda… Eskiden...

Eklenme tarihi: 09-03-2016

İmam Cafer'in Allah'ın varlığını ispatlayan münazaraları

Ehl-i Beyt imamlarının din dışı akımlarla mücadele ettikleri malumdur. Allah'ın varlığına iman konusunu reddedenlerle de her imamın münazaraları olmuştur. İmam Cafer döneminden birkaç örnek aktaracağız. Hişam b. Hakem, İmam Cafer'in en yakın öğrencilerindendir. İmam, onu münazara ve kelam konusunda yetiştirmiştir. Muhammed b. İshak şöyle rivayet ediyor: “Abdullah Deysani, Hişam b. Hakem'e sordu: Senin rabbin var...

Eklenme tarihi: 08-03-2016

Uhud Savaşı ve lidere inanmak

Hz. Peygamberin müşriklerle mücadelesinde Uhud Savaşı pek çok hikmetler taşıması nedeniyle önemlidir. Müslümanların Bedir Savaşı’nda elde ettikleri galibiyetten sonra, Kureyş müşrikleri 3 bin kişilik bir ordu hazırladılar. Kureyş’in kadınları da def ve çalgılarla erkeklere destek için onlarla beraber savaşa katıldılar. Müşriklerin savaş hazırlığından geç haberi olan Hz. Peygamber, ashabın ileri gelenleri ile istişare ettiler. Genç...

Eklenme tarihi: 04-03-2016

En güzel örnek Hz. Muhammed Mustafa (sav)

İslam Peygamberi (sav), cahiliye toplumu olarak adlandırılan her türlü ahlaksızlığın ve toplum düzenini bozan hayat tarzının yaşandığı bir ümmetten İslam’ın örnek neslini yetiştirmiştir. Hz. Aişe’nin dediği gibi, Kur’an olarak özetlenebilecek ahlakı ile ayık insanın zor bulunduğu, kumarbazlığın, ribanın, tefeciliğin, hırsızlığın, soygunculuğun sıradanlaştığı; zina ve fuhşun günlük hayatın parçası haline geldiği bir ortamda örnek insan numunelerini...

Eklenme tarihi: 03-03-2016

İmam Muhammed Mehdi (a.s) - 2

Dünkü yazımızın devamı olarak bugün Hz. Mehdi’nin Ehl-i Beyt soyundan olması ve zuhuru ile alakalı rivayetlere yer vereceğiz. Nasp edilmiş imamların sonuncusu İmam Muhammed Mehdi, İmam Hasan El Askeri’nin oğludur.  Hasan b. Salih-i Bezzaz’ın rivayetine göre, “Hasan b. Ali Askeri şöyle buyurdu: ‘Doğrusu benim oğlum, benden sonraki Kaim’dir. Uzun ömürlülükte ve gaybette peygamberlerin sünneti O’nda...

Eklenme tarihi: 02-03-2016

İmam Muhammed Mehdi (a.s.) - 1

Bugünkü yazımızda, yeni kaleme aldığımız "İmam Hasan el Askeri ve İmam Muhammed Mehdi" eserimizden, Hz. Mehdi (as) hakkında bilgi verelim istedik. Hamse-i Ali Aba hadisinde belirtilen beş kişi Ehl-i Beyt’tir. Başta Resul-i Ekrem Efendimiz, Hz. Fatıma annemiz, İmam Ali Efendimiz, İmam Hasan ve İmam Hüseyin efendilerimiz… Hz. Peygamber (sav), "Ehl-i Beyt’im Nuh’un gemisi gibidir, O’na...

Eklenme tarihi: 01-03-2016

​İmam Hasan El-Askeri (a.s.)

İmam Hasan El-Askeri, nasp edilmiş imamların 11’incisidir. El-Askeri lakabı, halifenin emriyle Samarra'nın 'Asker' diye bilinen bir mahallesinde mecburi ikamete zorlandığı için mahalleye atfen verilmiştir. El-Hadi, er-Refik, ez-Zeki, en-Naki, Ebu Muhammed, İbnu’r-Rıza da bilinen diğer lakaplarıdır. İmam Hadi döneminde halife Mütevekkil'in İmam Hadi'den şüphelenerek onu Samarra'ya getirtmesini bir önceki yazımızda belirtmiştik. Hasan El-Askeri de, 2 ya...

Eklenme tarihi: 29-02-2016

İmam Hadi (a.s.)

Nasp edilmiş imamların 10’uncusu İmam Hadi’dir. İmam Hadi, hicri 220 tarihinde Mu’tasım döneminde imamet makamına geçti ve 254 senesinde şehit edildi. Altı Abbasi halifesini görmüştür. Bunlardan Halife Mütevekkil dönemi Türklerin yönetim üzerinde söz sahibi oldukları dönemdir. Mütevekkil, İmam Hüseyin’in kabrinin ve etrafındaki evlerin yıkılmasını emredecek kadar Ehl-i Beyt düşmanıydı. Mütevekkil’den sonra oğulları Muntasır, Mu’tezz ve...

Eklenme tarihi: 26-02-2016

İmam Muhammed Takî (a.s)

Ehl-i Beyt imamlarının dokuzuncusu İmam Muhammed et-Taki’dir. Allah’tan çok sakındığı, her zaman O’na sığındığı için Taki lakabını almıştır. O’nun El-Murtaza/Beğenilmiş; er-Razi /Hoşnut olan ve el-Cevad /İnsanlara Büyük İyiliklerde ve İhsanda Bulunan anlamında lakapları da vardır. Çok ibadet eden İmam Cevad’ın iki rekat nafile namaz kıldığında, her rekatında Fatiha suresi ile İhlas suresini yetmiş kere okuduğu...

Eklenme tarihi: 25-02-2016

Haydar Hoca Rusçu mu olmuş?

Türk siyaseti hakikaten enteresan...  Biz siyasetten adım adım uzaklaştıkça, içindeyken bizi görmezden gelenler ısrarla bizi gündem etmeye başladı. 15 senedir aktif olarak yer aldığımız Türk siyasetinde her dediğimizin çıkmasına ve “Haydar Hoca diyorsa doğrudur” realitesine rağmen, sandıkta karşılık bulamamamız açıkçası bizleri siyasetten soğuttu. Biz de geri planda kalmayı tercih ettik. Ancak görüyoruz ki, hakkımızda kaynatılan...

Eklenme tarihi: 24-02-2016