Demeçler


Yüzyılın kurtuluş reçetesi Milli Ekonomi Modeli

Yüzyılın kurtuluş reçetesi Milli Ekonomi Modeli

Ankara’da düzenlenen Milli Kahramanlarımızı Anma Programı’nda konuşan BTP Genel Başkan yardımcısı Prof. Dr. Ömer Eyercioğlu, “Milli Ekonomi Modeli 21. yüzyıla damgasını vuran bir kurtuluştur” dedi

Ankara’da Yeni Mesaj gazetesi tarafından düzenlenen ve 6 binden fazla insanın katıldığı 10. Milli Kahramanlarımızı Anma Programı’nda alanında kariyer sahibi pek çok akademisyen önemli açıklamalarda bulundu. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Eyercioğlu programdaki yaptığı konuşmada çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Biz milli mücadeleyi yaparken karargâh Ankara olarak seçildi” diye konuşmasına başlayan Prof. Dr. Eyercioğlu, “O günlerde Ankara küçük bir kasaba idi, ama o küçük kasabadan yükselen ses öyle bir noktaya ulaştı ki, sadece Anadolu’nun değil bütün dünyanın sınırlarını tayin eden, ezilen bütün milletlere örnek olan ve ezilen halkların makûs talihini yenen büyük bir güneş olarak doğdu” dedi. Prof. Dr. Ömer Eyercioğlu şunları söyledi: “O dönem dünyada 7 düvel yıkılmaz zannediyorlardı. O dönemde dünya sömürü düzeni öyle bir hale gelmişti ki, bütün dünya bir adadan idare edilir haldeydi. İmparatorluklar kurmuş Türk milletinin evlatlarından bazıları onlarsız ayakta durmayacağımızı düşünüyorlardı. Ve ecnebi devletlerin müstemlekesi olmanın yollarını arıyorlardı.”

Ankara’dan yükselen ses

“İşte o tarihte bir ses Ankara’dan yükseldi ve bütün dünyaya örnek oldu” diye konuşan Prof. Dr. Eyercioğlu şöyle konuştu: “Yirminci yüzyıl, askeri anlamda siyasi anlamda bağımsızlığın sembolünü Ankara’dan yükselen seste buldu. Gazi Mustafa Kemal’de ve O’nun arkasındaki Türk milletinde buldu. Ama bu 7 düvel böyle kolay yıkılacak gibi değildi. Zaten Gazi Mustafa Kemal de buna işaret ediyor ve “Askeri zaferler mutlaka ekonomik zaferlerle taçlandırılmak zorundadır” diyordu. Ve o 7 düvel kapitalizm maskesi adı altında, liberalizm maskesi adı altında dünyayı yeni bir sömürü düzenine soktu. Evet, bazı ülkelerin sınırlarını cetvelle çizdi. O ülkelerin başına güya kendilerinden olan insanları yerleştirdi. Kolluk kuvvetlerini onlardan atadı ama ekonominin şifreleriyle bütün bu toplumları yine kendisine hizmet ettirmeye devam etti. Buna karşı bir çıkış oldu. Komünizm çıktı. Onlar batıya karşı, kapitalizme karşı bir teori geliştirmek istedi ama en önemli şeyi unuttular. İnsan faktörünü kavrayamadıkları için, insanları göz ardı ettikleri için ortaya konulan sistem kapitalizmin başka bir versiyonu olmaktan öteye gitmedi ve o da başka bir sömürü düzenine dönüştü.”

Büyük çıkış yine Türkiye’den

Milli Ekonomi Modeli 21. yüzyıla damgasını vuran bir kurtuluş olduğunu açıklayan Prof. Dr. Ömer Eyercioğlu şunları söyledi: “İşte şimdi, bu yeni yüzyılın başında Atatürk’ün o gün kastettiği büyük çıkış dünyaya yine Türkiye’den mal olmaya başladı. Yani ekonomik bağımsızlık yeniden dünya gündemine geldi. Bakınız, Milli Ekonomi Modeli’nde Prof. Dr. Haydar Baş Bey bir para tarifi getirdi. Bu insanlar nasıl bir sömürü sistemi kurmuşlardı? Senin buğdayın var benim de kâğıdım var. Senin ekmeğin var, iyi benim kâğıdım var. Senin petrolün var, tamam benim de kâğıdım var. Sen bütün bunları bana teslim et ben de sana kâğıt vereyim. Nasıl bir tiyatro görüyor musunuz? Yani senin emeğin ve üretimin ortada yoksa kâğıt ye, kâğıt iç, kâğıt giy, kâğıtla yaşa ve kâğıtla öl. Ve ne diyorlardı? Prensip, daha çok üretmek ve daha ucuza üretmek. Bunu ihraç etmek, yani batıya göndermek bir prensipti. Ama bunu yapmak için de borçlanmak şartı koşuluyordu. İşte bu formülle bütün dünyayı globalizm adı altında yeni bir sömürü düzenine mahkûm ettiler. Bu şekilde bütün dünya insanının emeğini sömürmeye başladılar. Bütün ülkelerin kanını emdiler. Ama şimdi Prof. Dr. Haydar Baş diyor ki, “para emek ve üretimin karşılığıdır.” Sen de bu kurtuluş kapısına gel, sen de çalış, sen de kazan ve sen de insanca yaşa. İşte Milli Ekonomi Modeli 21. yüzyıla damgasını vuran bu büyük kurtuluş günüdür. Onun için ikinci kuvay-ı milliyedir. Onun için Prof. Dr. Haydar Baş Bey ikinci kuvay-ı milliyenin önderidir, lideridir.”

Sömürüye karşı bir başkaldırı

“Dün İngiliz’e ve Yunan’a karşı verilen mücadele şimdi öyle büyük bir mücadele halini aldı ki, bütün dünyayı tek bir köy haline getiren ve o dünyanın bütün kaynağını oturduğu yerde sömürenlere karşı bir başkaldırı oldu” diyen Prof. Dr. Ömer Eyercioğlu şöyle konuştu: “İki tane şirket bütün dünyanın kaynağını emiyor. Bakın cebinizdeki kredi kartlarına iki tane şirket var. Dünyada kim ne alırsa kim ne satarsa onların cebine para aktarıyor. İşte bu büyük sömürüyü, bu büyük aldatmacayı elinin tersiyle iten bir model geliyor. Onun için Rusya Prof. Dr. Haydar Baş Bey’i Duma’ya davet ediyor ve dünyaya ilan ediyor: “Kapitalizm yıkıldı. Yeni bir ekonomik sistem geliyor. İnsanlık geliyor. Prof. Dr. Haydar Baş geliyor.”


Eklenme tarihi: 20-03-2013