Haberler


Türkiye oyuna mı geliyor?

Türkiye oyuna mı geliyor?

Huntington’un Medeniyetler Çatışması tezini hepiniz hatırlarsınız. İslam inancı ile Hıristiyan dininin mücadele edeceğini anlatıyordu.
Ya da Amerikan kapitalizmini ulaşılabilecek son nokta gösteren Fukayama’nın Tarihin Sonu görüşünü…
Komünizmin yıkılmasından sonra Ortadoğu’ya nasıl bakılmasının gereğini anlatan Brezinski’nin Büyük Satranç Oyunu’nu da herkes anımsayacaktır.
Bunlar İslam dünyasına ve özellikle Ortadoğu’ya yön vermeden önce ortaya atılan ve Beyaz Saray’ın bilgisi ile hazırlanan görüşler… Hepsi ABD’nin tek süper güç olmasına yönelik stratejiler ve psikolojik çalışmalar…
Zaman içinde tümünün etkilerini gördük.
Birleşik Devletler, strateji oyunları ve senaryolar üzerinden hareket etmeyi seviyor.
Geçen sene de bir strateji oyunu hazırlanmıştı.
ABD’nin ünlü düşünce kuruluşu Brookings, American Ensterpise ile Savaş Çalışmaları Enstitüsü’nün, yeni hazırladıkları simülasyon oyunundaki sahneler, Reyhanlı’da yaşananlara çok benziyor.
ABD, Türkiye ve Suudi Arabistan’ı temsil eden üç takımın simülasyonlarında, Türkiye’de Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta bombalama eylemleri yapılıyordu.
Simülasyonun geçen hafta yayınlanan 11 sayfalık raporunda, Arap Baharı’nın en etkili aktörü Türkiye, oyunun sonuna kadar Suriye’ye tek başına müdahale etmek istemiyor. Ancak bombalama eylemleri neticesinde Suriye’yi kısmen işgal Reyhanlı’daki patlamanın ardından, büyük istihbarat zaafları olmasına rağmen, "Suriye’nin işi; gerekeni yaparız" şeklindeki açıklamalar, bize bu simülasyona çok benzer neticelerin doğabileceği hissini verdi.
Ancak iş Suriye’yi kısmen işgal ile de bitmeyecek.
İşgalin gerekçesi, AKP hükümetinin kuruluş aşamasında ABD ile yaptığı 10 maddelik gizli anlaşmaya dayanmakta.
Basına sızmasına rağmen, yalanlanmayan bu gizli anlaşmanın bir maddesi de, Türkiye’nin federatif yapıya mutlaka geçirilmesi idi.
Suriye bahane. Esas gaye, federasyonun önünü açmak.   Bundan en fazla menfaati olan İsrail’in patlamalarda parmağı olsa bile, bu bir ABD senaryosu.
Ve vaat edilenler, yapılmak zorunda kalınan işler, tıpkı bir simülasyon gösterisi gibi gözlerimizin önünde adım adım gerçekleşiyor.
Eğer bu oyun sonuna gelebilirse, bir bakmışız, Suriye girdabında boğularak küçük lokmalara ayrılmış bir Türkiye…
Maalesef, dağılan Yugoslavya benzeri bir Türkiye…

Prof. Dr. Haydar Baş


Eklenme tarihi: 15-05-2013