Haberler


Kongrenin ardından

Kongrenin ardından

Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) 5. Olağan Kongresi’ni Ankara Büyük Anadolu Otel’de bir şenlik havası içinde ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Ve bir kez daha anladık ki bağımsız Türkiye mayası tutmuştur. Milletimizin teveccühü bunun açık ispatıdır. 
Bu gayet tabiidir. Zira ne AB, ne ABD, Tam bağımsız Türkiye diyen Bağımsız Türkiye Partisi her konuda tek ve alternatifsizdir. 
Neden milletimiz Bağımsız Türkiye diyor?
 1) Ehl-i Beyt yolunun takip edilmesi demek olan Aleviliğin batıl kabul edilmesinin yanlışlığını dile getirdik. Ve bu hakikati ifade etmek maksadıyla Şii devlet temsilcileri, Şii, ve  Sünni ilim adamları ile Ehl-i Beyt kongreleri icra ettik. İlk Ehl-i Beyt kongresini yaptığımızda henüz Suriye savaşı başlamamıştı. Yaptığımız bu kongreler ile Suriye’de yapılması mutlak olan bir savaşa engel olduk.
Ehl-i Beyt takipçilerinin batılda olduklarını iddia etmenin büyük bir iftira olduğu kadar Allah katında büyük bir vebal olduğunu dile getirdik.
2) AB’nin bir Hıristiyan birliği olduğunu ve bizim burada yerimiz olmadığı hakikatini sadece Bağımsız Türkiye Partisi dile getirmiştir. Nitekim ekonomisi batmak üzere olan Yunanistan, Portekiz, İtalya, Slovenya ve İrlanda gibi ülkeler 2005’de birliğe alınırken biz hala kabul edilmedik. Edilmemiz de mümkün değildir. Çünkü AB dağılmak üzere olan bir Hıristiyan kulübüdür.
3) Esasen AB’nin sonunu getirecek olan Euro’ya geçmeleri olmuştur ki biz bunu o dönemde dile getirmiştik. Birlikten aldıkları para onları bir müddet idare eder, ancak ellerindeki Euro tükenecek, borç alacak ve faizini de ödeyemeyecekler demiştik. Öyle de olmuştur. 
Bendeniz, 2005 yılında İstanbul’da “AB çökmeye mahkûmdur” demiştim. Dediklerimiz aynen vuku bulmaktadır. BTP’ye olan teveccüh bu sebepledir.
4)  Milli Ekonomi Modeli’ni anlatmak üzere Şubat ayında Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan davet aldık. Modeli Rus Parlamentosu Duma’da ayrıntılı olarak anlattık. “Ne mutlu Türk’üm diyene” dedirttik. Milli Ekonomi Modeli Rusya’da üniversitelerde ders kitaplarında okutulmaktadır. Her ne kadar Türk medyası bu büyük olaya yer vermese de Rusya basınında Duma konuşması geniş yer bulmuştur.
Rusya’yı ayağa kaldıran bu model Türkiye’yi de kaldırır. 
Ve milletimiz bu yüzden BTP demektedir.
5) AB müktesebatı ile tarım kesimini, işçiyi, köylüyü ve esnafı bitme noktasına getirdiler. BTP iktidarında ithalat ürünlerine getirilecek kota ve kısıtlamalarla yerli üreticinin önü kesilmemiş olacaktır.
Yine BTP iktidarında vatandaşlık maaşı ve sosyal devlet projeleri ile her işçiye 4500 TL vereceğiz. Böylece her işçimizin, her köylümüzün, her memurumuzun ve her esnafımızın cebine bu para girecektir. Böylece tüketici kesim yeniden tüketme kabiliyetini kazanmış olacaktır. Bu da büyüyen bir ekonomi, refah ve bolluk demektir.
Madenlerimizin toplamı 3 katrilyon dolardır. Bunun iki katı yeraltı kaynağımız vardır. Bu kaynakları devreye koysak bizi kıyamete kadar bakar.
Her kesimin refahının adresi BTP’dir… Bu sebeple her kesimden insanımız BTP demektedir.
7) Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli Bektaşi dergâhında atılmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Müslüman ve inançlı bir insan olduğunu, kendisine ve ailesine atılan iftiraların asılsızlığını yine sadece biz ortaya koyduk. Bu bakımdan BTP alternatifsiz ve tektir. 
Kongrede yüzlerce Bektaşi kardeşimizin BTP saflarına katıldığına şahit olduk. Arife Ana ve O’nun şahsında Hünkâr Hacı Bektaş’ın evlatlarının bizlerle olması salonda büyük bir manevi hava esmesine sebep oldu ki, bu bizim Türk milletinin manevi önderleri ile yürüdüğümüzü göstermektedir.
Biz BTP olarak İmam Ali’nin ve Ehl-i Beyt’in nefesiyle yürüyoruz. 
Yalnız Türkiye’yi değil, bütün dünyayı ayağa kaldıracak olan bir tezle geliyoruz… 
Ne AB, ne ABD tam bağımsız Türkiye diyoruz.
Ve bu bağımsızlık mayasının tuttuğunu müşahede ediyoruz...
 
Prof. Dr. Haydar Baş


Eklenme tarihi: 28-05-2013