Haberler


Sağduyuyla harekete mecburuz

Sağduyuyla harekete mecburuz

Milletimiz ve devletimiz Cumhuriyet tarihinde ilk defa örneğini gördüğü bir halk  hareketine şahit oldu.
Gezi Parkı'ndaki ağaçların kesimine tepki olarak başlayan eylemler, kısa sürede ülke geneline yayılan hükümet tepkisine dönüştü.
Ağaç eyleminin ülke sathına yayılan iktidar tepkisine dönüşmesinde elbette ki hükümetin yanlışlarının etkisi büyük. Ancak eylemcilerin arasına karışan provokatif güçlerin de payı var.
On binlerce eylemcinin arasında bir elin parmakları mesabesinde kalan bu gruplar, polise taş atarak ve küfür ederek polisin gençlere müdahalesini tahrik ediyorlar.
Bazı terörist grupların çadırları Taksim'de bulunuyor ve aşırı eylemlerde bulunanlar da bu çadırlardan...
Gençler aralarındaki bu gruplardan rahatsızlar. Birbirlerine, polise taş atılmaması yönünde devamlı ikazda bulunuyorlar.
Uyanık olmak zorundalar! Zira, Gezi Parkı'nda yaşanacak bir organize hareket "polis yaptı" iftirası ile olayları mecrasından çıkarabilir.
Anayasal hak, ülkemiz üzerinde hesabı olanların istismar edeceği bir ortama dönüşmemelidir. Unutulmamalı ki, Amerika'nın silahsız işgali, halk hareketleri iledir.
Hepimiz sağduyu ile hareket etmek zorundayız.
Demokratik tepki ortaya koyulmuştur. Bir çok kentimizde vatandaşımız sokaklarda  tavrını göstermiştir. Ve eylemler ilk günlerdeki hararetini yitirmiştir. Şu anda İstanbul'la sınırlandığı gözlenmektedir.
Dünya gözlerini İstanbul'a çevirmiş, Taksim Meydanı'nın Tahrir Meydanı'na dönüşmesini beklerken; ağaç eylemi 'Türk Baharı'na asla dönüşmemelidir.
Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden eser kalmayacak. Öyleyse İstanbul'un bugün yüklendiği misyon, Atatürk Türkiye'sini koruma vazifesidir de.
Vatandaşlarımızın eylemler boyunca sergilemeye özellikle dikkat ettiği "devletle problemi olmayan millet" ve "bir millet" gerçeği sonuna kadar sürdürülerek eylemler  uzlaşı yolu ile bitirilmelidir.      
Temennimiz, iktidarın vatandaşı muhatap alarak ortak paydaların belirlenip hayata geçirilmesidir. Şu ana kadar iktidar böyle bir adım atmadı. Bu işin halli,  iktidarın  hukuki yolla tepkisini gösteren  vatandaşı samimi olarak kabul etmesine ve haklı isteklerini yerine getirmesine bağlıdır.

Prof. Dr. Haydar Baş


Eklenme tarihi: 14-06-2013