Haberler


PROF. DR. HAYDAR BAŞ'IN RUS PARLAMENTOSU DEVLET DUMASI'NDA YAPTIĞI KONUŞMA

PROF. DR. HAYDAR BAŞ'IN RUS PARLAMENTOSU DEVLET DUMASI'NDA YAPTIĞI KONUŞMA

Kapitalist dünya ABD ve AB ülkelerinde ekonomik krizler yaşanmaktadır. Gelişmeler, kaynakları ve milletleri sömüren kapitalist sistemin sonunun geldiğini gösteriyor. Bunda, yaşanan krizlerin yanında, Milli Ekonomi Modeli’ne geçişin de etkisi büyük olmuştur. Zira, iktisat literatürüne sunduğumuz Milli Ekonomi Modeli, Rusya başta olmak üzere, ABD, Çin, İngiltere, Almanya, Yunanistan, Venezüela, Brezilya, Vatikan, Japonya, Şili, İtalya, İspanya, Fransa, Portekiz, Güney Kore gibi 120 ülkede kısmen uygulanmaktadır.

Dosyayı indirmek, izlemek için lütfen tıklayınız.

Türkçe sunum      RUSYA.pdf
İngilizce sunum    Duma Report by Prof. Dr. Haydar BASH.pdf
İngilicce sunum  Duma Report by Prof. Dr. Haydar BASH.doc
Nem Congress   

SESSİZ BİR DEVRİM İLE KAPİTALİZMİN TARİHE GÖMÜLÜŞÜ :

Denilebilir ki, Milli Ekonomi Modeli sessiz bir devrimle kapitalizmi tarihe gömüyor. Globalizmin ekonomik ayağını oluşturan kapitalist sistemin ve serbest piyasa ekonomisinin, siyasi boyutu olan demokrasinin ve sosyal boyutu olan insan haklarının, dünyaya kan ve gözyaşından başka bir şey getirmediği ortadadır.

Ülkelerin çözüm olarak kabul ettiği Milli Ekonomi Modeli :

 • Sürekli büyümeyi temin etmesi,
 • Adil bir gelir dağılımını sağlaması,
 • Tam istihdamı temin etmesi, yani işsizliği önlemesi ile halklara tek kurtuluş formülüdür.

Yedi uluslararası kongrede tartışılan tezimizi değerlendiren ilim adamları, tezin dikkat çeken noktalarını ifade ederken, kapitalizmin yıkıcı tahribatlarını anlattılar.

Ülkelerindeki problemlere çözüm bulduklarını ifade ettikleri Milli Ekonomi Modeli’nin en önemli özelliklerinden birisi, globalizmin karşısında devletlerin ayakta durabilmelerini temin edecek formülleri içermesidir.

Rus dostum Prof. Dr. Victor Minin, “Biz Ruslar her şeyi denedik, Marksizm ve Sosyalizm dahi bize yardımcı olamadı, çünkü onların da prensipte kapitalizmden farkı yoktu” demişti.

Bu kongrelere katılan Rus iktisatçı bilim adamlarının hangi konuları öne çıkardıklarını inceledim.

 • Tezin kendi içinde matematiksel bir denge oluşturması,
 • Üretim ve tüketim arasındaki dengenin sağlanabilmesi,
 • Tüketim yanlısı olması ve sürekli büyümeyi temin etmesi,
 • “Dünyadaki kaynaklar sınırsız ve ihtiyaçlar sınırlıdır” izahımız,
 • Kaynakların devlet-millet ortaklığı ile işletilmesi,
 • Küresel güçlere karşı milli devletin ayakta durabilmesi,
 • İşsizlik konusunu halledebilen tek tez olması,
 • Devletlerin piyasalara müdahale etmesi,
 • Küresel aktörleri devreden çıkarması,
 • Yani sömürüye karşı olması,
 • İnsan merkezli olan tezin sosyal devleti hayata geçirmesi...

bilim adamları tarafından takdir edildi.

Sayın Lisiçkin’e, Victor Minin’e, Lebedev’e, Gavriletz’e, Volkonski’ye katkılarından dolayı teşekkür  ediyorum.

Rus profesörlerin altını çizdiği MEM çözümleri, bugün hemen hemen her ülkenin aradığı çözümlerdir. Denilebilir ki, MEM halledilemeyen bütün problemleri halletmiştir.

Bunun için de MEM, uluslararası ekonomi sistemlerinde kapitalizm ve sosyalizmin karşısında “3. büyük tez” olarak literatürde yerini almıştır.

Milli Ekonomi Modeli’nin adında geçen “milli” ifadesi, her ülkenin kendi kaynaklarını devreye koyarak, insanının emeğinin ve üretiminin karşılığını kullanabilmesini ifade eder. Bu sebeple Milli Ekonomi Modeli evrenseldir.

Tezimiz, yüzlerce ülkede kısmen de olsa fiilen uygulanırken, bu tezin sahibi bendenizin ismi  gizlenmektedir.

Bakü Devlet Üniversitesi İktisat Teorisi Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hosrov Kerimov bu konuda ilginç bir tespitte bulunmuştur:

Rusya’nın iki görkemli âlimi, Bogomolov ve Kavganov yahut Nobel ödüllü Stiglitz’in fikirlerinde Haydar Baş’ın tezine yakınlaşmaya başladıklarını görüyorum ama beni üzen bir mesele var. Hocamızın fikirlerinden istifade ediyorlar ama O’nun adını dile getirmiyorlar. Prof. Dr. Haydar Baş’ın adını anmalarına egoizmleri engel oluyor. Ama bu uzun sürmeyecek ve hepsi itiraf edeceklerdir.”

Hatırlanacaktır, Bush ve Obama arasındaki 2008 yılındaki başkanlık seçimlerinde, Bush krizden çıkış için “çok harcayanların cebine para koyduğunda”, Obama, “Bu projeler Bush’a ait değil, Milli Ekonomi Modeli’nden alıntıdır” demişti.

Ancak aynı Obama, başa geçer geçmez Senato’ya sunduğu ekonomi paketinde Milli Ekonomi Modeli’nden yaptığı alıntılarla tüketimi teşvik amaçlı vergi indirimi getirdi ama bu sefer Milli Ekonomi Modeli’nin adını zikretmedi.

Ve Nobel Ödüllü Stiglitz, AB ülkelerinde ortak para birimi Euro’ya geçişle başlayan krize dikkat çekerek, bu krizi ülkelerin ortak merkez bankası sebebiyle para basma yetkisini kaybetmelerine bağladı.

Bu görüşü bendeniz, AB ülkelerinin ortak para birimi Euro’ya geçtikleri gece 2000 senesinde, Almanya’da basın yoluyla açıklamıştım.

Stiglitz’in 2012 senesindeki tespiti, 12 sene sonra benden kopya iledir.

Senyorajın devreye konması ve devletlerin bağımsız bir ekonomi için para basma haklarını ellerinde tutmak zorunda olmaları tezi de yine MEM’de yer almaktadır.

Ve yine ünlü para sihirbazı Soros, Avrupa Birliği ülkelerinin krize girmeye başladığı zamana kadar “ortak para”yı desteklemiştir.

Yani Soros ve Stiglitz, Euro’nun AB’nin sonu olduğunu görememiştir. Euro’nun bir başlangıç değil de son olduğunu vurgulayan sadece biz olmuştuk.

 • Senyorajın devreye konması,
 • Paraya getirilen yeni tarif,
 • Faizsiz bir sistem olması ve devletlerin ekonomiye müdahalesini kabul eden yaklaşımı ile MEM, tek çözümdür.

Bizim tezimizin en önemli farkı, her biri diğerine destek olan kuralların tamamının aynı anda devreye konmasıdır. MEM, kuralları ile bir bütündür.

Şimdi gelin sadece Milli Ekonomi Modeli’ne ait olan bu kuralları inceleyelim:

Devamı aşağıdaki linke tıklayınız :

PROF. DR. HAYDAR BAŞ'IN RUS PARLAMENTOSU DEVLET DUMASI'NDA YAPTIĞI KONUŞMA II


Eklenme tarihi: 22-09-2013