Demeçler


BTP İKTİDARINDA GEÇİM GARANTİSİ

BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Kepekçi, AKP iktidarının çıkardığı Sosyal Güvenlik Yasası ile zaten yetersiz olan emeklilik aylıklarının daha da azalacağına işaret ederek, “BTP iktidarında bütün halkımız, vatandaşlık maaşı ile geçim garantisi altına alınacaktır” dedi

BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi, Sosyal Güvenlik Reformu kapsamında AKP hükümetinın çıkardığı kanun ile vatandaşın kemerinin dayanılmaz derecede sıkıldığını dile getirdi.

IMF’nin bu yasanın çıkmasını stand–by anlaşmalarının imzalanması için şart koştuğunu hatırlatan Dr. Kepekçi, “Yapılan düzenleme ile halkın temel hakları değil de IMF’nin talimatları esas kabul edilmiştir. Vatandaştan daha fazla pirim toplama, daha fazla çalıştırma ve daha az aylık ödeme esas kabul edilmiştir.

Hükümet yasaların genel özelliğini halkımızdan saklamaya çalışmaktadır. Sanki yapılan düzenleme milletin yararına diye gösterilmek istenmektedir” dedi.

Emekli aylıkları düşecek

Vatandaşımızın üvey evlat muamelesine tabi tutulduğunu dile getiren Dr. Kepekçi, şu görüşleri öne çıkardı: “Oysa sosyal devlet, beşikten mezara kadar yurttaşlarına ‘baba devlet’ muamelesi yapmalıdır. Mevcut durumda 25 milyar YTL’lik sosyal güvenlik açığını kapatabilmek için vatandaşın sağlığıyla, emeklilik hakkıyla özet olarak özlük hakları ile oynanmaktadır.

Kısacası halkımız dikkate alınmamaktadır. Yeni yasayla birlikte zaten geçim darlığı çeken emeklilerimizin aylıklarında yüzde 23–33 oranında azalma olacaktır. Türkiye’deki ortalama insan ömrü hesaba katıldığı zaman, pek çok insanımızın ömrü emekli olmaya yetmeyecektir. Bu düzenlemelerden memur da, Bağ–Kur’lu ve SSK’lı da olumsuz olarak etkilenecektir.”

Çare Milli Ekonomi Modeli’nde

Türkiye ekonomisin tıkandığını belirten BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi, ekonomiyi borç alarak döndürmeye çalışan AKP hükümetinin bu sorunların üstesinden gelemediğini vurguladı. Kepekçi, şunları söyledi: “Türkiye’nin acilen ekonomik sorunlarının üstesinden gelmesi lazımdır. Aksi halde sürekli hakların gaspı, temel hak ve hürriyetlerin azaltılması söz konusu olacaktır. Atatürk’ün gösterdiği ‘Yeni Türkiye devleti bir ekonomik devlet olacaktır’ hedefinin acilen gerçekleştirilmelidir. Bu hedefe ulaşmanın yegâne yolu ise, uluslararası seviyede kabul edilmiş olan Prof. Dr. Haydar Baş beye ait olan Milli Ekonomi Modeli’nin (MEM) uygulanmasıdır. Bağımsız Türkiye Partisi iktidarında ‘Milli Ekonomi Modeli ve Sosyal Devlet Projesi’ uygulanarak, devlet alan el değil, veren el olacaktır. Vatandaşlarımız, sırtından bütçe açıkları kapatılmaya çalışılan değil, bizzat hizmet edilen esas unsur konumuna getirilecektir. Bütün halkımız, vatandaşlık maaşı ile geçim garantisi altına alınacaktır.”


Eklenme tarihi: 03-05-2006