Demeçler


AKP ÖCALAN'I KURTARMA TELAŞINA DÜŞTÜ

BTP Genel Başkan Yardımcısı Koç, AKP hükümetinin, milleti kurtarmak yerine, el altından düzenlemelerle bölücübaşı Apo’yu kurtarma telaşına düştüğünü belirtti.

Apo’yu ipten indirtenler mi devrede?

BTP Genel Başkan Yardımcısı Koç “TMY tasarısına sokuşturulan sözkonusu 6. maddeye TSK ve Emniyet itiraz ederek taraf olmadıklarını açıkladılar. O halde tasarının 6. maddesinin son fıkrasında düzenlenen “etkin pişmanlık” hükmünü kim istemiş, tasarıya son dakikada kim sokuşturmuştur? Adalet Bakanı, neden, bu hükmü talep edeni açıklayamayacağını söylemektedir? Bakan Cemil Çiçek, bu teklif gizli, demektedir; ne demek gizli teklif? Yoksa bu gizli teklif, bağımsız Türk yargısının idam kararına rağmen dün Apo’yu ipten indirtenler tarafından mı yapılmıştır; şehit anaları başta olmak üzere yüce milletimiz bu hususta gerçekleri tüm çıplaklığıyla öğrenmek istemektedir. 30 bin cana ve yüz milyarlarca dolarlık zarara mal olan 20–25 yıllık terörle mücadele, kimlerin gizli teklifleriyle yok edilmek istenmektedir? Neden sayın Başbakan, bu saatten sonra hangi cümleyi kim koymuş, hangi cümleyi kim koydu, bu konuşulmaz, bu edebe mugayirdir, demektedir? Başbakan bir yandan, hem bir şey yoktur diyor; hem de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne ispiyonculuk yakışmaz, diyor. Madem bir şey yoktur, neden ispiyonculuktan söz açıyorsunuz? Ne yaptınız, ne yazdınız; bunu Türk milletine açık açık anlatsanıza... Kimlerin aklıyla ve hangi sebeplerden ötürü saman altından Apo’yu yürütmeye çalışıyorsunuz? AB ve ABD’ye ne sözler verdiniz? Bu telaşınız neden? Unutmayın ki, bu yüce millet, dün Apo dosyasını sümenaltı eden milliyetçi görüntülü AB’cileri sandığa gömmüştür. Sizi de sandığa gömmeye muktedirdir” şeklinde konuştu.

Ecnebiden alma akıl, millete değil, Apo’ya yarar

BTP Genel Başkan Yardımcısı Koç “Hükümet, şayet Apo’yu kurtarma telaşının binde birini Türk milletini kurtarmaya hasretseydi; bugün Türkiye, bu derece vahim noktalara sürüklenmezdi. Lakin AB, IMF ve Amerikan ecnebilerinden alma akılla, Türk milletinin derdine derman olunamaz; Türk çiftçisinin, Türk köylüsünün, Türk sanayicisinin problemleri çözülemez. Ecnebilerden alma akıldan başka yolu bulunmayan veya PKK terörünün hamisi ecnebilerle stratejik ortaklık içinde bulunan bir siyasi irade, ancak Apo ve yandaşlarının kurtarılması için çalışır. Türkiye’nin siyasi manzarası maalesef budur” şeklinde konuştu.

BTP’nin vatandaşlık maaşı milli bütünlük iksiri

BTP Genel Başkan Yardımcısı Koç, açlık ve yoksulluk sınırının altındaki milyonlarca vatan evladının terör ve sosyal patlamaların kucağına itildiğinin altını çizerek “Devlet, 70 milyon Türk evladına BTP’nin projelendirdiği vatandaşlık maaşı bağlayarak Sosyal Devlet karakterini doya doya hissettirmelidir. BTP iktidarında bu bayram yaşanacaktır; vatan evlatları Türk olmanın gururunu yaşayacaktır. Aksi takdirde bugün konuşulduğu gibi, devlet olarak senin aç ve yoksul bıraktığın vatandaşa, Barzanî petrol maaşı yollar, AB fonlarıyla semirtir, ABD karşılıksız dolarla kanca atar, papaz ceplerine harçlık koyar; böylece onları devletinden, milletinden, kimliğinden ve medeniyetinden kopartırlar. Böylece “Türkiyeliyim” lafı, sosyal bir salgın halini alır, milli ve dini bütünlüğümüz yerine etnik mozaiklerden dem vurulur. Bugün tezgâhın üstü budur; altı ise Apo’nun tahliyesi için TMY tasarısına Apo’nun tahliyesine zemin hazırlayacak bir madde sokuşturmaktır. IMF veya ecnebi aklının ülkemizi sürükleyeceği en ehven durak burasıdır. Varın siz, bu gidişatın gerisini hesap edin. Hesap edin ki, hep beraber BTP’nin Milli Ekonomi Modeli ve milli duruşu etrafında kenetlenelim. Böylece devlet de kurtulsun, millet de...” şeklinde konuştu.


Eklenme tarihi: 04-05-2006