Demeçler


SENYORAJ OLMADAN BAĞIMSIZLIK OLMAZ

Senyoraj gelirinin bugüne kadar gerçek amacına uygun olarak kullanılmadığını söyleyen Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) MYK Üyesi Murat Çabas, “Senyoraj geliri, paranın üretim maliyeti ile üzerindeki yazılı değer arasındaki farktır. Bir ülkenin senyoraj hakkını, yani para basma hakkını kullanması o ülkenin tam bağımsızlığı anlamına gelmektedir. Senyoraj geliri feodal sistemde de, kapitalizmde de var olan bir gelirdir, ama gerçek amacına uygun olarak kullanılmamıştır” diye konuştu. Murat Çabas şunları söyledi: “Ortaçağ’da Avrupa’da hüküm süren derebeyleri, “efendilik hakkı” olarak bu hakkı ellerinde tutup, kendi çıkarları için kullanmışlardır. “İnsan insanın kurdudur”, “güçlü olan zayıf olanı yutar” anlayışlarını temel kabul eden batı toplumu için bu gayet doğal bir uygulamadır. Zaten kapitalizm denilen sistem de bu derebeylik sultasının küreselleşmiş halidir. Senyoraj açısından değerlendirdiğimizde; Kapitalizm, senyoraj hakkını milli devletlerden alıp, dünyaya hükmetme, dünyanın kaynaklarını sömürme niyetinde ve gayretine olan birkaç aileye veren sistemin adıdır. Bu aileler de ne hikmetse hep Büyük İsrail Devleti kurma arzusunda olan İsrail oğullarındandır.”

Kapitalizm gayesi insanları sömürmektir

“Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş’ın ortaya koyduğu dünyaca ünlü Milli Ekonomi Modeli ise, senyoraj hakkını küresel tekelcilerden alıp, milletin yararına, varlık sebebi milletine hizmet olan milli devlete veren sistemin adıdır” diyen BTP MYK Üyesi Murat Çabas şunları söyledi: “Bu açıdan da bakıldığında kapitalizmin temel gayesi milletleri sömürmek, Milli Ekonomi Modeli’nin ise milletleri yaşatmaktır. Atalarımızın meşhur bir sözü vardır, “Zulümle payidar olunmaz” diye… İnsanları sömürme üzerine kurulu feodal sistem yıkılmıştır. Yine temeli bir Yahudi tarafından atılan komünist sistem ise insanları yoklukta eşitlediği ve en doğal haklarını kısıtladığı için tarihin tozlu sayfalarına gömülmüştür. Kapitalizm ise kılıfına uydurarak demokrasi, modernleşme makyajıyla sömürmesine rağmen, artık mızrak çuvala sığmadığı için ABD’de başlayan krizle beraber yıkılma noktasına gelmiştir. ABD’nin ve AB’nin hali ortadadır ve bütün ekonomik yapıları alt üst olmuştur. Geriye insanlara zulmetmek için değil, hizmet etmek için gelen, gücünü millete hizmetten, onu kalkındırmaktan alan Milli Ekonomi Modeli (MEM) kalmaktadır. Her ne kadar tarih sıralamasına göre Milli Ekonomi Modeli dördüncü model olsa da, şu anda varlığını devam ettiren, bugüne ve geleceğe damgasını vuracak olan tek model özelliğini taşımaktadır.”

Senyoraj geliri nasıl kullanılmalı?

“MEM’de senyoraj geliri, ekonomilerde birçok hastalığa neden olan eksik talebin karşılanması için kullanılacaktır. Bu ekonomide dengeyi sağlayacak, enflasyonu sıfır noktasına getirecektir. Üretimin canlanmasının, sağlıklı büyümenin ve de sıfır işsizliğin tek yolu budur” diyen BTP MYK Üyesi Murat Çabas sözlerini şöyle tamamladı: “Senyoraj geliri, adil bir şekilde millete paylaştırılarak milli gelirden ve ekonomik büyümeden herkesin istifade etmesi sağlanacaktır. Senyoraj gelirinin adil paylaşımı, gelir dağılımındaki uçurumları ortadan kaldıracak ve doğal olarak sosyal huzur temin edilecektir. Bu insanlarımızı itilmişlik, sahipsizlik, yalnızlık gibi onları suça ve teröre teşvik eden psikolojik unsurlardan arındıracak ve devletine bağlı, birbiriyle kaynaşan bir toplum haline getirecektir. Senyoraj gelirinin MEM’in öngördüğü şekilde devreye girmesiyle, hem birey bazında hem de devlet bazında borçlanma ortadan kalkacak, bireyler ve devlet daha özgüvenli, daha güçlü bir hale gelecektir. Senyoraj geliri, bugünün tek gelir kalemi olan verginin pabucunu dama atacak, milletin sırtında bir kambur olan adaletsiz vergileri ve cezaları tamamen ortadan kaldıracak, hem devlete daha fazla gelir kazandıracak hem de devletin sadece milletine hizmete odaklanmasını sağlayacaktır. Devlet, sürekli cezalandırıcı, vatandaşının ümüğünü sıkan bir pozisyondan, her an milletini kucaklayan “devlet baba” olmaya terfi edecektir.”


Eklenme tarihi: 15-01-2013