BİYOGRAFİ


Prof. Dr. Haydar BAŞ

Prof. Dr. Haydar BAŞ BiyografiPROF.DR.HAYDAR BAŞ’IN BİYOGRAFİSİ:

Prof. Dr. Haydar Baş 1947 yılında Trabzon’da doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon’da tamamlamasının ardından; 1970 senesinde, Kayseri’deki Erciyes Üniversitesi’ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun olmuştur.

Lisansüstü eğitimini ve doktorasını “Veda Hutbesinde İnsan Hakları” konusundaki tezi ile Bakü Devlet Üniversitesi’nde tamamlamış ve bu üniversitede göreve başlamıştır. Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek “İslam ve Hz. Mevlana”, “Tasavvuf Tarihi”, “Din Sosyolojisi” ve “Din Psikolojisi” konularındaki tezleri neticesinde “Profesörlük” unvanını da aynı üniversiteden almıştır.

Dokuz yıldır Bakü Devlet Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Sayın Baş, halen Doğu Dilleri ve Edebiyatlarını Araştırma Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde vazifesini sürdürmektedir.

Akademik kariyerini eğitim sahasında yapmasına rağmen, aynı zamanda bir araştırmacı, yazar, işadamı, sanayici ve tüccar olan Prof. Dr. Haydar Baş’ın hayatından bazı kesitler şöyledir:

a) Mefkureci Öğretmenler Derneği’nin Trabzon Şubesi Başkanlığını yapmıştır.
b) Beş yıl Devlet Liselerinde, iki yıl Ticaret Liselerinde ve İmam Hatip Liselerinde olmak üzere yedi öğretim yılı öğretmenlik yapmıştır.
c) İPA A.Ş.’nin Bölge Müdürlüğünü yürütmüştür.
d) BAŞ Şirketler Grubunun, BAŞ Çelik Fabrikalarının, BAŞ Ticaret A.Ş.’nin ve BAŞ Isı Sanayi’nin kurucusudur.
e) Halen başyazarlığını yapmakta olduğu İCMAL, ÖĞÜT ve MESAJ dergilerinin kurucusudur.
f) Milli Basın Kurultayları’nı tertip eden Basın Kurulu’nun başkanıdır.
g) Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) Genel Başkanı’dır.

Kendisi Fransızca, Arapça, Farsça ve Azerice bilmektedir.
Prof. Dr. Haydar Baş’ın görüşleri ve tezleri dünyada ve Türkiye’de çeşitli üniversitelerde lisansüstü tezlere ve akademik araştırmalara konu edilmiştir.

* Illinois Universitesi (University of Illinois at Urbana- Champaign) Intensive English Institute “Prof. Dr. Haydar BAŞ” Urbana-2001

* Dallas Üniversitesi İşletme Fakültesi. “An Alternative Prescription to the IMF’s Model for Economic Growth in Turkey (IMF Metoduna Alternatif olarak Türkiye’deki Ekonomik Büyümeye bir Reçete)” Dallas-2002

* ODTÜ (Saciology of Religion Fall Semester 1993 İCMAL, 1994)

* Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü (Haydar Baş’a göre İdeal İnsan ve İdeal İnsanın Topluma Yansıması, 1999)

* Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Prof. Dr. Haydar Baş ve Tasavvuf, 1993)

* Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Prof. Dr. Haydar Baş’ın Tasavvufî Görüşleri, 1997)


Prof. Dr. Haydar Baş, yurt dışındaki araştırma ve düşünce kuruluşlarında otuzun üzerinde ödüle layık görülmüştür. Verilen uluslararası ödüllerden bazıları şunlardır:


1- Dünya Barışına, İnsan Haklarına ve Ekonomiye katkılarından ötürü verilen Saygın Liderlik Ödülü.
Amerikan Biyografi Enstitüsü, bu ödülle Prof. Dr. Haydar Baş’ı “Uluslararası Seçkin Liderler Ansiklopedisi”nin 5. baskısında yer almak üzere seçmiştir.


2- İnsan Haklarına yapmış olduğu hizmetlerden dolayı verilen Şeref Sertifikası.
Bu sertifika Uluslararası Biyografi Merkezi tarafından verilmiştir.


3- “1994 Zirvede Kim Kimdir” ödülü.
Bu sertifika Amerikan Biyografi Enstitüsü tarafından yılda bir kere, belli sahada hizmet veren sadece bir ilim adamına verilmektedir.


4- Modern Ekonomik Görüşe hizmetlerinden dolayı verilen Uluslararası Liyakat Topluluğu Sertifikası.
Bu ödül Uluslararası Biyografi Merkezi’nce verilmiştir.


5- İletişim Endüstrisine katkılarından dolayı verilen Saygın Liderlik Ödülü.
Amerikan Biyografi Enstitüsü tarafından layık görülmüştür.


6- Uluslararası Araştırmacı Üyelik Ödülü.
Amerikan Biyografi Enstitüsü tarafından verilen bu madalya, yapmış olduğu bilimsel araştırmalar ve Modern Ekonomik Görüşe olan hizmetleri nedeniyle enstitünün araştırmacı üyesi olduğunu belgelemektedir.


7- Uluslararası Liyakat Topluluğu Excellantia (Mükemmel Şahsiyet) Ödülü:
Bu ödül bulundukları ülkelerde Uluslararası Biyografi Merkezi’ni yaşamları, şahsiyetleri ve sosyal ilişkileri ile temsil eden ilim adamlarına verilmektedir.


Fikir ve tezlerindeki bilimsel tutarlılığı ve isabeti, tarihi süreç içerisinde her zaman müşahade edilen Sayın Baş’ın, Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle alakalı bazı önemli çıkışları şunlardır:

Prof. Dr. Haydar Baş, “Milli Birlik ve Beraberliğin Temel Unsurları” isimli konferanslar dizisiyle Türkiye’de ve Avrupa’da milli birlik ve beraberliğin önemini anlatmıştır.

Türkiye’nin AB üyeliğinin çokça gündem edildiği 1980’li yıllarda akademik çevrelerin ve iş dünyasının kesin gözüyle baktığı üyeliğimiz ile ilgili olarak, yalnızca Sayın Baş farklı bir yorumda bulunmuştur. 1986 yılında Berlin’de “AB Topluluğu bizi aralarına kabul etmeyecektir” tezini savunmuştur. Yıl, 2004 Türkiye halen üyelik müzakereleri için dahi tarih alamamıştır.

90’lı yılların başında ülkemizdeki politikacılar ve aydınlar, Gümrük Birliği’ne girişimizi bir zafer olarak gösterirken; Prof. Dr. Haydar Baş, “AB’ye girmeden, Gümrük Birliği’ne dahil olmak Türkiye’nin aleyhinedir” demiştir. Her yıl 20 milyar doların üstünde dış ticaret açığı veren ülkemiz, Gümrük Birliği’nden dolayı 150 milyar dolara yakın zarar etmiştir.

Özellikle 2000 yılından sonra kronikleşen ekonomik kriz ve enflasyon ortamından çıkışı IMF ve Dünya Bankası'nın talimatları ve kredileri ile aşma çabasındaki siyasi iradeye tek yanıt da Prof. Dr. Haydar Baş’tan gelmiştir: “Mevcut ekonomi politikalarıyla enflasyonun düşmesi mümkün değildir. Bu gidişatla Türkiye’yi batıracaklar. Türk coğrafyasını pazarlık konusu haline getirecekler.” Ülkemizin siyasi ve iktisadi talepler doğrultusunda bugün taşındığı nokta Prof. Dr. Haydar Baş’ın tespitleriyle aynı istikamettedir.

Amerika’nın 1991 yılındaki Irak çıkarmasında, o tarihte “Bu çıkarma her ne kadar Irak’a yapılıyorsa da nihai hedef Türkiye’yi parçalamaya yöneliktir” şeklinde ikazda bulunmuştur. Bugün hayata geçirilen ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’nden maksat da budur. İslam coğrafyasını ele geçirmek, Türkiye coğrafyasını parçalamaktır.

Son dönemde, özellikle ülkemizin siyasi, kültürel ve stratejik kuşatma altına alınması, ekonomik kriz ve çıkış yolları üzerine eserler veren Prof. Dr. Haydar Baş’ın basılmış ve basılmakta olan eserleri şunlardır:

1- Milli Ekonomi Modeli ve Kalkınma Projeleri
2- Sosyal Devlet - Milli Devlet.
3- Dini ve Milli Bütünlüğümüze Yönelik Tehditler
4- Niçin Türkiye?
5- Hikmetin Sırları
6- Yaşayan Kur’an: Sünnet
7- Din Tahripçilerine Kur’an-ı Kerim’in Cevabı
8- Veda Hutbesinde İnsan Hakları
9- İslam’da Zikir
10- Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed-I
11- Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed-II
12- Makâlât
13- Mektûbât
14- İslam ve Mevlana
15- İslam’da Tevhit
16- İman ve İnsan
17- İslam’da Kadın Hakları
18- Dua ve Evrad
19- Haccın Hikmetleri
20- İnsan-ı Kâmil ve Nefs Mertebeleri
21- Hıristiyanlık ve Yahudilik
22- Birliğe Doğru
23- Veda Hutbesi ve Evrensel Beyanname
24- Nefs Terbiyesi
25- Varoluşun Gayesi: Zikrullah
26- Dar Bölge Yaygın Kalkınma Modeli
27- Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed (Genişletilmiş Yeni Baskı İki Cilt)
28- İmam Ali
29- Hz. Fâtıma
30- İmam Hasan
31- İmam Hüseyin
32- İmam Câfer-i Sâdık
33- İmam Zeynelâbidin
34- İmam Rıza
35- İmam Muhammed Bakır
37- Hac
39- Tüm Gayretimiz Birlik ve Kardeşlik İçin
40- İmam Hasan el-Askerî ve İmam Mehdî
41- Dua ve Zikir
42- İmam Mûsâ Kâzım (a.s.)
43- İmam Muhammed et-Takî
44- İmam Hâdi
45- İmam Hasan el-Askeri ve İmam Mehdi
46- Kuran ve Sünnet Işığında Büyük İslam İlmihali
47- Hoş Geldin AtatürkProf. Dr. Haydar Baş’ın sunduğu en büyük hizmetlerden birisi de yazmış olduğu 10 ciltlik Ehl-i Beyt Külliyatı ile bu çerçevede yapılan Ehl-i Beyt Sempozyumlarıdır. Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında küresel oyuncuların Şii-Sünni, Alevi-Sünni çatışması çıkartmak istediği bir dönemde düzenlenen bu “Birlik İçin Ehl-i Beyt sempozyumları” bütün küresel kirli oyunları bozmuştur...


Yapılan Ehl-i Beyt Sempozyumları şunlardır:


1- Uluslararası Ehl-i Beyt Sempozyumu, 22-23 Ekim 2011 Cumartesi-Pazar günü, Bursa Merinos Kongre Merkezi Orhangazi salonunda gerçekleştirildi.
2- İman ve Aşk Ocağı Ehl-i Beyt Gecesi, 25 Mart 2012 Pazar gecesi, İstanbul Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
3- Birlik ve Beraberliğimiz İçin Ehl-i Beyt Sempozyumu, 13 Mayıs 2012 Pazar günü, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı.
4- Birlik ve Beraberliğimiz İçin Ehl-i Beyt Sempozyumu, 24 Haziran 2012 Pazar günü, Nevşehir Hacı Betaş Veli Kongre Merkezi’nde yapıldı.
5- Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt Sempozyumu, 25 Kasım 2012 Pazar günü, Almanya’nın Berlin kentinde yapıldı.
6- Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt Sempozyumu, 9 Aralık 2012 Pazar günü, Antalya Elmalı Tekkeköy Abdal Musa Kültür Merkezi'nde yapıldı.
7- Uluslararası Ehl-i Beyt Sempozyumu 5-6 Ekim 2013 Cumartesi/Pazar günü, Bursa BUTTİM Kültür Merkezi’nde yapıldı.
8- Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt Sempozyumu, 17 Nisan 2016 Pazar Günü İstanbul Grand Cevahir Kongre Merkezi’nde yapıldı.
Ayrıca “Hoş geldin Atatürk” kitabının yazarı Prof. Dr. Haydar Baş’ın himayesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anıldığı Atatürk Vatandır Sempozyumları gerçekleştirildi.


Sempozyumlar sırasıyla şöyledir:

1- 31 Ağustos 2017, Trabzon, Hilton.
2- 24 Eylül 2017, Ankara, Türkiye Barolar Birliği Litai Otel.
3- 1 Ekim 2017, İstanbul, Grand Cevahir Kongre Merkezi.
4- 8 Ekim 2017, Bursa, BUTTİM Kongre Salonu.
5- 15 Ekim 2017, Kahramanmaraş, Ramada Otel.
6- 5 Kasım 2017, Elazığ, Akgün Otel.