BAŞKANLIKLAR • Haydar Baş Genel Başkan Prof. Dr. Haydar Baş

 • Hukuk İşleri Prof. Dr. Ali Ünal Emiroğlu Prof. Dr. Ali Ünal Emiroğlu

 • Siyasi İşler M. Fuat Şengül M. Fuat Şengül

 • Teşkilat Av. Lütfullah Önder Av. Lütfullah Önder

 • Genel Başkan Yardımcılığı Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi

 • Bilim ve Teknoloji Prof. Dr. Ata Selçuk Prof. Dr. Ata Selçuk

 • Eğitim Prof. Dr. Ömer Eyercioğlu Prof. Dr. Ömer Eyercioğlu

 • Araştırma ve Geliştirme Prof. Dr. Ömer Saraçoğlu Prof. Dr. Ömer Saraçoğlu

 • Hükümet ve Parlamento İlişkileri Av. Ahmet Erimhan Av. Ahmet Erimhan

 • Kadın Kolları Seçil Mumcuoğlu Seçil Mumcuoğlu

 • Mali İşler Bilal Karamus Bilal Karamus

 • Genel Başkan Yardımcılığı Mehmet Dinç Mehmet Dinç

 • Halkla İlişkiler Sabiha Karamustafa Sabiha Karamustafa

 • Yerel Yönetim Ali Garaçoğlu Ali Garaçoğlu

 • Sosyal ve Ekonomik Politikalar Selim Kotil Selim Kotil

 • Genel Başkan Yardımcılığı Şevket Tamaç Şevket Tamaç

 • Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Mehmet Zeki Garaçoğlu Mehmet Zeki Garaçoğlu

 • Genel Başkan Yardımcılığı Av. İbrahim Berk Av. İbrahim Berk

 • Genel Başkan Yardımcılığı Arife Göksel Arife Göksel

 • Genel Başkan Yardımcılığı Av. Hakan Güler Av. Hakan Güler

 • Gençlik Kolları Sabri Terzi Sabri Terzi

 • Sosyal Medya Ali Haydar Karakuş Ali Haydar Karakuş

 • Genel Başkan Yardımcılığı Utku Selçuk Utku Selçuk

 • Genel Sekreter Dr. Nuri Kaplan Dr. Nuri Kaplan

 • Genel Muhasip Sani Ak Sani Ak