Basında BTP


''İŞ-AŞ = HAYDAR BAŞ'' TAKLİT Mİ EDİLİYOR?

''Sezar'ın hakkı Sezar'a'' Prof. Dr. Haydar Baş'ın hakkı da elbette Haydar Baş'a!..

Neden mi?

Kendilerini '' sosyal devlet'' ilkesiyle özdeşleşmiş gibi gösteren bazı partiler, bir zamanlar bıyık altından gülerek ve mütebessim çehrelerle izledikleri, müellifi Prof. Dr. Haydar Baş olan '' Milli Ekonomi Modeli'' ni, şöyle veya böyle taklit etmedeler. Programlarını seçim sürecinde o eksende şekillendirdikleri hissedilmekte. İktidar veya muhalefet, farketmiyor.

Vaktiyle '' afaki'' buldukları sosyo-ekonomik ve sosyo-politik görüşleri rehber edinmeleri hiç kuşkusuz sayın Baş'ın taklit edildiği izlenimini vermekte. '' Sosyal yardım projeleri''nin ilham kaynağı acaba Baş mı? Bu doğrultudaki siyasi yaklaşımlar, Bağımsız Türkiye Partisi çevrelerinde sorgulanmakta ve şu vurgu yapılmakta:

'' Önce inkar et, Sonra takip et
Eğer dünya bunu kabul ederse
Sen de aynen tekrar et.''

'Acaba' diyorum, her hanenin hanımına (pozitif ayrımcılık ilkesi gereğince) 600 ile 1200 lira arasında tedrici biçimde seyreden oranlarda verilmesi tasarlanan ''aile sigortası ödeneği'', Prof. Dr. Haydar Baş'tan kopya edilmiş bir proje mi?

Bazı siyasi mahfillerde, kısa sürede ''Dr.'' ve ardından '' Prof. Dr.'' ünvanlarını kazanmış olması -her ne hikmetse- tartışma konusu olan Haydar Baş'ın Anadolu'nun mütedeyyin seçmen kitleleri arasında bir hayli hayranının olduğu bilinmekte.

Prof. Dr. Haydar Baş, '' Milli Ekonomi Modeli'' ni şu kolonlar üzerine bina etmişti:
-Merkez Bankası özerk olmayacak, her yıl büyüme oranına bağlı olarak emisyon hacmini genişletecek. Piyasada dolaşan yerli para kasamızdaki faizle alınan dövizin karşılığı değil, milletinin alın terinin karşılığı olacak.

-Yeraltı kaynaklarımız devlet-millet ortaklığı ile işletilecek.

-Özelleştirmelere son verilecek, özelleştirilen kurumlar parası ödenerek tekrara geri alınacak.
Buna benzer görüşleri savunan pek çok siyasi parti mevcut.

'Acaba' diyorum bu görüşleri seslendiren siyasilerle, bu sosyo-ekonomik projeleri seçim programına almaya çalışan siyasi partiler, ilhamlarını Haydar Baş'tan mı adılar?

Nedense, bu konu hiç tartışılmıyor ve bana göre BTP'ye bir haksızlık yapılıyor.

Ortada bir ''müellif'' olduğuna göre, onun ve lideri olduğu BTP'nin bir '' telif hakkı'' doğmuyor mu?

Faruk DİNÇER

Manşet Haber
http://www.mansethaber.com/is_as_haydar_bas_taklit_mi_ediliyor-makale-351.html


Eklenme tarihi: 22-02-2011