Basında BTP


Hammadde hamalı Türkiye...

Türkiye’nin sahip olduğu kaynakları hammadde olarak, işlemeden satıyor olması ülkemizin sadece milyarlarca doları kayba uğramasına sebep olmuyor, aynı zamanda on binlerce insanına istihdam kapısı olabilecek bir imkânı da elinin tersiyle itmiş oluyor.

Türkiye’de hükümetlerin işsizliğe çözüm bulamamalarının altında yatan şey de budur. Siz elinizdeki kaynakları hammadde olarak yabancılara satarsanız, sadece hamallığını yapmış olursunuz. Yabancılar sizden aldıkları hammaddeleri pek çok sanayi kolunda işleyerek yüz binlerce kişiyi iş imkânı sağlıyorlar hem de ürettikleri mamulleri size satarak çok büyük bir gelir elde ediyorlar.

Üretim konusunda dünya lideri olduğumuz fındık, buna güzel bir örnektir. Türkiye, dünya fındık üretiminin ve ihracatının yüzde 70’inden fazlasını tek başına gerçekleştirmektedir.

Türkiye buna rağmen fındık fiyatlarının belirlenmesinde etkin olamamaktadır. Fındığın fiyatı özellikle çikolata sanayinde bu ürünü kullananlar tarafından belirlenmektedir. Kamuoyunda Hamburg Fındık Borsası diye bilinmesine rağmen, Hamburg’da fiziki anlamda bir fındık borsası yoktur. Gelişen teknoloji ile birlikte alıcı ve satıcı arasında elektronik ortamda fiyat belirlenmektedir. Fındık fiyatının belirlenmesini sağlayacak, Fındık Ürün Borsası’nın kurularak, Türkiye’de yetişen fındıkla ilgili kararlar yine Türkiye’de alınmalıdır. Türkiye’de 320 binden fazla üretici fındık üretiyor ve 2 milyon kişi geçimini fındıktan sağlıyor.

Türkiye’de fındık sanayi kurulabilirse o zaman fındık sektöründen geçimini sağlayan insanımız 2 milyondan kat kat fazla olacaktır. Ancak bu şekilde işsizlere iş bulunabilir.

Dünya fındık ithalatının yaklaşık yüzde 80’i Avrupa Birliği tarafından gerçekleştirilirken bu ithalatın yüzde 37’si ise tek başına Almanya tarafından gerçekleştirilmektedir. Almanya’yı Fransa ve İsviçre takip etmektedir.

Almanya fındık üreticisi olmadığı halde ihracatçı bir ülke durumundadır. Bu konumu Almanya, Türkiye’den satın aldığı fındığı işleyerek yeniden ihraç (re–eksport) yaparak elde etmiştir. Bu da Türkiye’nin fındık piyasasında etkin olmadığını göstermektedir. Re–eksport yolu ile fındık mamulleri satan ülkelerin başında Almanya gelmektedir. Almanya’nın fındık piyasasında söz sahibi olmasının en önemli nedeni fındık borsasının Hamburg’da olmasıdır.

Almanya Türkiye’den satın aldığı fındığı işleyerek hem ihraç etmekte hem de iç piyasasında değerlendirmektedir. Bu şekilde fındık üretimi yok denecek kadar az olan Almanya, fındık ticaretinden Türkiye’den kat kat fazla para kazanmaktadır.

Türkiye’de bugüne kadar fındık sanayi yeterince destek alamadı. Var olan sanayi tesisleri Türkiye’nin fındık konusunda dünyada söz sahibi olmasını sağlayamayacak kadar zayıf durumda.

Bundan dolayı fındık sektörü mutlaka devlet tarafından desteklenmelidir. Bu gerekli olan desteği mevcut iktidar ve bu iktidar gibi IMF politikalarını uygulayacak hükümetler asla vermediler ve de vermeyeceklerdir.

Fındık konusunun Türkiye için ne kadar önemli olduğunu Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş her fırsatta vurgulamaktadır. Milli Ekonomi Modeli’nde fındık konusuna geniş bir yer ayıran Prof. Dr. Baş fındık sanayisinin kurulmasını olmazsa olmaz olarak değerlendirmektedir.

Şüphesiz fındık Türkiye’nin değerlendiremediği potansiyellerinden sadece bir tanesidir. Fındık gibi stratejik ürünlerimizin ve de kaynaklarımızın kıymetini bilen ve bu varlıkların nasıl millet yararına değerlendirileceğini projelendirmiş olan Prof. Dr. Haydar Baş’ın projeleri hayata geçerse Türkiye hem fındıkta hem de diğer pek çok alanda dünyada hak ettiği yere gelebilecektir.

Orhan Dede
Yeni Mesaj Gazetesi
24-01-2011


Eklenme tarihi: 24-01-2011