Yeşil kapitalistler Vatandaşlık maaşını çalamazlar

Kalibre ve kalitesi nedeniyle ismini bile zikretmeye değer bulmadığımız, “Milli” Görüşçü geçmişiyle kendisini tanımlayan ancak Fetö artığı bir kripto olduğuna emin olduğumuz bir kişi, Merhum Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş’ın ismini diline dolayıp iftira atma cüretinde bulunmuştur. 
Bu kişinin Fetö artığı bir kripto olduğuna eminiz. Çünkü Merhum Genel Başkanımızın aile hayatı ve akademik kariyeriyle ilgili iftira ve kumpaslar bizzat Fetö elebaşının talimatıyla tek bir merkezden yürütülmüş ve o iftira dilini kullanan herkesin o tavanın balığı olduğu devletimiz tarafından da bilinen bir gerçektir. 

Eğer birinin kripto bir Fetö artığı olup olmadığını anlamak istiyorsanız, Merhum Genel Başkanımız Haydar Baş ile igili söylediklerine bakmanız yeterlidir. Emniyet ve istihbarat birimleri için bundan daha iyi bir fetömetre olamaz.

Batı hayranı bu Fetö artığının yıllarca hizmet ettiği mahfiller bir yana, kapitalizmin yeşile boyalı hali olan adaletsiz düzenin rahle- i tedrisinden geçtiği de gayet açıktır. O cenahın Prof. Dr. Haydar Baş hazımsızlığının geçmişe dönük sebeplerini çok ama çok iyi biliyoruz.

Onu aşkın uluslararası kongre, binlerce sayfayı bulan uluslararası tebliğler, yüzü aşkın Batılı ilim adamının sunumları ve dünyanın birçok ülkesinin kabul ettiği Milli Ekonomi Modeli, yıllarca kapitalizme İslam adı altında hizmet etmiş bu zihniyeti tabi ki rahatsız eder. 

Her türlü ahlaki değerden yoksun bu zihniyetin dünyaya malolmuş bir eseri ve bu eserin parçalarını çalmaktan imtina etmemeleri gayet sıradan bir davranış biçimidir. 

Viyana ve Bonn Üniversitelerinin ortaklaşa yaptıkları Milli Ekonomi Modeli kongresinde yüzü aşkın Batılı ilim adamı Haydar Baş hocamızın tezini ayakta alkışladı. Aynı şekilde Rus Duma’sının özel davetlisi olarak Rusya’ya giden Haydar Baş hocamız, Duma’da 4 buçuk saat modelini anlatan tek kişiydi. Bunun gibi onlarca örneği sıralamak mümkün.

Müfterilikte sınır tanımayan bu değersiz kişi, Prof. Dr. Haydar Baş’a ait olan Vatandaşlık Maaşını, olabildiğince lakayt bir biçimde kendisine ait bir fikir gibi ifade etmekten çekinmeyecek kadar pervasız ve aslında ciddiye alınmayacak birisidir. Ancak biz konunun önemine binaen böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissediyoruz. 
Haydar hoca, kendisine ait Milli Ekonomi Modeli, Vatandaşlık Maaşı ve buna benzer onlarca başlığın marka tescil belgesini de almıştır. 
Bu aşağılık zihniyetin ortaya koyduğu mantığa göre, Vatandaşlık maaşı 16. Yüzyıl ve 20. Yüzyıl. Batı dünyasında zaten varolan bir görüştür. Paylaşılan kaynaklar, yıllarca İslam’ı diline dolayıp istismar eden bu zihniyetin İslam’ın en temel esası olan İslam’ın beş şartını bile bilmediğini göstermektedir. Verdiği örnekte, zenginlerin mallarının fakirlere verilmesi vardır ki, zaten her Müslüman için zekat müessesesi bunu vazetmektedir. Zenginin malının fakire dağıtılması esasında bile İslam’ı değil de ortaçağ Avrupa’sını örnek alan zihniyetin hal-i pür melalini sizlere havale ediyorum. 

Zenginden alıp fakir verme esasının merhum Genel Başkanımız Haydar Baş hocanın vatandaşlık maaşı teziyle alakası yoktur. Aynı şekilde 20. yüzyılda büyük buhranın olduğu zamanda, devletin vatandaşı desteklemesi görüşü ve ikinci dünya savaşı sonrasında kıta Avrupa’sında sosyal devlet anlayışlarının ortaya çıktığı bilinen gerçeklerdir. Ama bunların da Vatandaşlık Maaşı ile alakası yoktur. Bu zihniyet, tüm dünyaya malolmuş Milli Ekonomi Modeli kitabının tek sayfasına bile bakmamış ya da okuduğunu anlamaktan çok uzaktır. 

Merhum Genel Başkanımız Haydar Baş hocanın Milli Ekonomi Modeli dünyada ilk defa tüketim yanlı bir iktisadi büyüme modeli orataya koyarken, M0 (dolaşımdaki nakit para) ile Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) arasındaki bağıntıyı formülize etmiş, bununla beraber bir ekonomide olması gereken parasal miktarın hacmini ortaya koymuştur. Sağlıklı bir ekonominin varlığı için sürekli olarak ekonomilerin sahip olduğu GSMH karşılığında piyasaya para arzetme zorunlulukları vardır. İşte piyasaya arzedilecek olan bu paranın homojen olarak piyasaya dağılması için Vatandaşlık Maaşı bir zarurettir. Vatandaşlık maaşında hedef sadece fakirler değil herkestir. Bu maaşın miktarı M0 ile GSMH arasında kurulan ve sayın Haydar Baş hocamıza ait olan yeni para denklemi ile ortaya konmaktadır. 

Kendi inancından ve kimliğinden bihaber olanların sürekli yüzlerini Batı’ya çevirerek doğruları sadece Batı’da aramaları onlar adına son derece üzücü bir durumdur. 
Bizler bu işbirlikçi ve aşağılık zihniyet için zaten bir hesap yapmıyoruz, bizlerin hesabı, bu millet için, bu coğrafya için yazılmış bu önemli eserin uygulanacağı zemini oluşturmak ve ülkemizi dünyanın bir numarası yapmaktır. 

Ayrıca Milli Ekonomi Modeli sadece vatandaşa maaş vermekten ibaret değil. Bu, modelin sadece bir parçası. Yanı sıra, biz “ilk biz söyledik” peşinde asla değiliz ama kendi cehaletlerini ilim diye pazarlayanların da bu modeli itibarsızlaştırma projesine asla müsaade etmeyiz.

Emre POLAT
Bağımsız Türkiye Partisi Parti Sözcüsü

Copyright © BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ 2021 Tasarım
Tüm hakları Bağımsız Türkiye Partisi’ne aittir. Sitede yayınlanan yazılar, ancak kaynak ve adres gösterilerek kullanılabilir.
Copyright © BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ 2021 Tasarım
Tüm hakları Bağımsız Türkiye Partisi’ne aittir. Sitede yayınlanan yazılar, ancak kaynak ve adres gösterilerek kullanılabilir.
X